CMC staat voor:
Controled Microbial Composting.
Een composteringsproces volgens
de wet van de natuurlijke kringloop.

Analyses ter bepalling van kwaliteit van CMC compost

Op grond van het Besluit gebruik Overige Organische Meststoffen,
is wettelijk bepaalt dat compost onderzocht dient te worden op zware metalen, droge- en organische stof. De zgn. BOOM-analyse.

De criteria waaraan CMC compost dient te voldoen:

1. koolzuurgehalte - CO2 max. 0 - 1%
2. temperatuur max. 5 oC > oppervlakte temp.
3. sulfiet 0
4. pH-waarde actueel / potentieel 7 - 8
6. Nitriet 0 ppm
7 Nitraat max. 300 ppm. in de zomer
max. 100 ppm. in voor & najaar
8. Ammonium max. 2 ppm.
9. relatieve humuswaarde 70 - 80
10. organische stof 16 - 22%
11. kiemtest  
12. Chromatogram  
chromabeeld
  Chroma van CMC-compost Chroma van gangbare compost
  Beweeg met uw muis over de criteria
voor uitgebreide informatie.
     
Chroma van CMC-compost - kleur = lichtbruin/geel, open kern (vorming van humus), gegolfde rand (eiwitzone) Chroma van gangbare compost - kleur; donkerbruin/paars, geen open kern (geen humus), gesloten rand (geen eiwitzone, geen mineralen-binding)> realisatie en samenstelling: vincentzwart.nl