CMC staat voor:
Controled Microbial Composting.
Een composteringsproces volgens
de wet van de natuurlijke kringloop.

De CMC composteer techniek.

Het uitgangspunt bij de cmc-techniek is het benutten van
positieve ecologische waarden van organisch afval volgens de wet van de natuurlijke kringloop.

In de natuur wordt organisch ‘afval’ in de bovenste laag van de bodem verteerd. De condities in deze bodemlaag zijn vochtig en zuurstofrijk. In dit aërobe en vochtige milieu wordt het organisch materiaal omgezet door zuurstofminnende organismen (bacteriën, schimmels en insecten) tot voedingsstoffen en humus.

C/N-verhouding
Omdat eiwit, dat bestaat uit koolstof (C) & stikstof (N), de bouwsteen vormt voor alle organismen, is de verhouding van deze elementen van groot belang. Wanneer bodemleven veel koolstofrijkmateriaal aangeboden krijgt zal deze tegelijkertijd veel stikstof aan de bodem onttrekken. Dit gaat ten koste van de plantengroei.
Té stikstofrijk materiaal zal leiden tot overbemesting en uitspoeling.
De C/N-verhouding is te manipuleren door organische bestanddelen met een verschillende C/N-verhouding te mengen.

Omzetmachine, rillen en procesparameters
Nadat het materiaal in een juiste C/N-verhouding op rillen is gelegd wordt dit regelmatig omgezet. Hiervoor zijn speciale omzet-
machine's ontwikkeld. Door regelmatig omzetten blijft er voldoende zuurstof in de ril zodat rotting wordt voorkomen. Ook wordt voorkomen dat het materiaal te warm zal worden waardoor dit zal verkolen en voedingsstoffen verloren gaan. Het zuurstofgehalte en de temperatuur vormen voor het composteren de belangrijkste procesparameters die dagelijks gemeten moeten worden.

Afdekken en toevoegen bacteriepreparaat
Om het proces te stimuleren en in de goede richting te sturen worden CMC-bacteriën toegediend. Voor een optimale bacteriewerking dient het materiaal vochtig te blijven. Om te voorkomen dat het materiaal uitdroogt of té nat regent wordt dit met een vliesdoek afgedekt. Dit doek laat geen water door maar wel gassen zodat het te composteren materiaal kan 'ademen'.

Tijdsduur omzettingsproces
Als het omzettingsproces optimaal is verlopen is het materiaal na
zes tot acht weken verteerd en omgezet tot stabiele humushoudende compost vol micro-organismen. Planten hebben deze organismen nodig om voedingstoffen te kunnen opnemen.

  het cmc proces in beeld

CMC composteren op Terschelling

Het proces in beeld.
foto's: Hein Strick

     
realisatie en samenstelling: vincentzwart.nl