CMC staat voor:
Controled Microbial Composting.
Een composteringsproces volgens
de wet van de natuurlijke kringloop.

CupCompost links.

 

Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)
De BVOR heeft de volgende doelstellingen:

 • Het bevorderen van een goede en verantwoorde
  verwerking van organische reststoffen
 • Het bevorderen van de afzet van compost,
  zwarte grond en aanverwante producten
 • Het bevorderen van goede regelgeving
 • Het optreden als gesprekspartner van overheden
 • Het bevorderen van oplossingen voor milieuproblemen
 • Het verbeteren van vakkennis
 • Het bevorderen van samenwerking

De Bodem academie
Het kenniscentrum voor duurzaam bodembeheer.
Interessant voor zowel boer en tuinder, onderzoeker, adviseur, beleidsmaker, docent en student. www.bodemacademie.nl

 

CMC projecten (local & global).

Voortzetting composteren natuurgras Drentsche Aa-gebied
Het college wil graag dat agrarische natuurvereniging Meander en Staatsbosbeheer blijven samenwerken aan het composteren van natuurgras... Uit een proefproject uitgevoerd in het Drentsche Aa-gebied is gebleken dat de bodem is verbeterd. Ook de kosten voor de terreinbeheerders bleken lager uit te vallen. Gras hoeft niet meer afgevoerd en als afval verwerkt te worden. Het composteren heeft geen nadelige invloed op de bodem en het grondwater...
bron: Provincie Drenthe .nl

Compost project Egypte
Een succesvol CMC project van de CLIMATE NEUTRAL GROUP.
Dankzij compostering wordt de productie van methaan door afbraak
van biomassa voorkomen
. lees hier verder!

 

omzetten van compost

Composteer Machine's
- Strautmann & Söhne GmbH
- Neuson Ecotec GmbH

 

Composteren op Terschelling & politiek
- standpunten VVD t.o.v. composteren


Terschelling links
- kaasboerderij De Pieter Peit's Hoeve
- landbouw museum 't Hooivak

     
realisatie en samenstelling: vincentzwart.nl