CMC staat voor:
Controled Microbial Composting.
Een composteringsproces volgens
de wet van de natuurlijke kringloop.

CUPCOMPOST 2.0 - Curaçao

Cupcompost verbreed haar horizon. Wij werken aan diverse plannen tbv. het verduurzamen van de landbouw en het verbeteren van landbouwgronden op het eiland Curaçao. Houdt deze site in de gaten voor de ontwikkelingen!


Toekomst visie CupCompost.

In de toekomst wil CupCompost er onder andere zorg voor dragen dat bewoners geen groene containers meer bij huis hoeven te hebben. Het is de bedoeling om in de dorpen een centraal groen- en tuinafval verzamelpunt te creëren. CupCompost wil het transport en de verwerking van dit afval tot vruchtbare compost gaan verzorgen.

Naast particulieren zouden ook eilander bedrijven en de gemeente gebruik kunnen gaan maken van de diensten van CupCompost.

 

CMC compost ... natuurlijk!

Composteren is een proces wat bijdraagt aan een duurzame manier van landbouw. Het maakt gebruik van de wet van de natuurlijke kringloop. Daarnaast levert het een bijdrage aan een verantwoorde manier van afvalverwerking.

Bij het CMC copmposteringsproces is de CO2 uitstoot in vergelijking met de huidige methoden van afvalverwerking te verwaarlozen.

Organisch afval van Terschelling wordt momenteel naar de het vasteland verscheept en daar verwerkt. Dit transport is overbodig. De verwerking kan op ons eigen eiland plaatsvinden. Een energie-
en kostenbesparing.

Doordat CupCompost werkt volgens de 100% biologische
CMC methode sluit dit project in onze beleving naadloos aan op
de doelstelling van Duurzaam Terschelling. De werkgroep die zich inzet voor een zelfvoorzienend Terschelling in 2020.

  milieutekening

Composteren op één centraal punt
Ons uitgangspunt is om op eigen terrein te gaan composteren.

Onze locatie in Lies ligt centraal op het eiland en is omringd door landbouwgrond waar volop agrarische activiteiten plaatsvinden.
Het grote voordeel van één vaste locatie is dat de verwerking en controle op het proces een stuk effieciënter kan verlopen. Er is minder tijd (& energie) nodig voor transport van en naar de diverse composteerlocaties. De rillen en (on)bewerkte composthopen kunnen dan uit het landschap verdwijnen.

     
realisatie en samenstelling: vincentzwart.nl